INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁŠENÍ

registrovat

Podrobnosti o klubu

DIVADLO 29

Pardubice

email: info@divadlo29.cz
web: http://www.divadlo29.cz
tel.: 777 884 474
DIVADLO 29
městská scéna pro otevřenou kulturu.

Dramaturgie Divadla 29 se orientuje především na aktuální projevy a tendence současného umění s preferováním oblasti tzv. alternativní či experimentální scény všech žánrů a projektů přesahujících jednotlivé umělecké žánry.
Jejím posláním by mělo být navazování komunikace mezi exponovanými kulturními centry i mimo ně, představovat autory a jejich díla nejen odborné veřejnosti, ale především laickému publiku a podílet se tak na začleňování současného umění do obecného společenského a kulturního povědomí.
Nedílnou součástí poslání Divadla 29 je rovněž otevřenost vůči neziskovým organizacím a sdružením, jejichž činnost má kulturně - společenský charakter a podpora místních komunitních aktivit.


Program klubu (od 24.02.2018)

Program tohoto klubu není právě k dispozici.