INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁ©ENÍ

registrovat

Wynton Marsalis
5/2/2002 | Daniel Schwarz

Prameny:
www.JazzAtLincolnCenter.org
www.WyntonMarsalis.net/

Nejslavněj±í jazzman od roku 1980, Wynton Marsalis, syn slavného jazzového pianisty Ellise Marsalise, měl velký vliv na jazz téměř uµ od začátku své kariéry. Marsalis při±el na scénu na začátku 80. let, kdy jazz uµ pomalu ztrácel svou identitu ve spojeních s jinými hudebními směry (rockem, funkem, R&B apod.). Navíc se uµ od roku 1970 neobjevil pořádný nový trumpetista. Marsalis ukázal, µe budoucnost jazzu se dá najít v jeho kořenech a tradicích. Jeho vzlet inspiroval hnutí "Young Lions" - mladé hudebníky hrající tradiční akustický jazz, jako Roy Hargrove, Joshua Redman a Antonio Maurice Hart.

Wynton MarsalisS trubkou při±el více do kontaktu, kdyµ ve dvanácti letech začal nav±těvovat hodiny klasické hry na tento nástroj. Pro±el mnoha dechovými orchestry a cenné zku±enosti sbíral také v jazzových, funkových kapelách a mládeµnických orchestrech zabývajících se klasikou. V sedmnácti letech ±el na prestiµní konzervatoř The Julliard School a brzy se z něj stal nejimpozantně±í trumpetista této ±koly. V té době se také dostal do kapely The Jazz Messengers Arta Blakelyho. Svůj debut vydal jako v roce 1982. V posledních 20 letech vyprodukoval ojedinělý katalog téměř 40 mimořádných jazzových a klasických nahrávek u společností Columbia a Sony Classical, díky kterým se devětkrát nominoval na Grammy. V roce 1983 se stal prvním a zatím jediným umělcem, který vyhrál jazzovou a klasickou Grammy v jednom roce. To ov±em není v±e. Tento úspěch si pan Marsalis dopřál i o rok později.

Své jazzové kapely zavedl do třiceti zemí ±esti kontinentů při průměru aµ 120 koncertů za rok během mnoha z posledních 20 let.

Wynton MarsalisPrioritou číslo jedna je pro Marsalise vzdělávání. Jedna z nejúspě±něj±ích částí programu Jazz at Lincoln Center byla Marsalisova série "Jazz for Young People", kterou upoutal mnoho mladých New Yorčanů. Na cestách se svou kapelou a s Lincoln Center Jazz Orchestra, vede Marsalis často semináře v místních ±kolách a tráví hodiny prací se studenty, kteří se k němu dostanou. I za tuto svou práci byl mnohokrát oceněn, např. za svůj vzdělávací rozhlasový seriál "Making the Music" a televizní seriál "Marsalis on Music."

Wynton Marsalis byl jmenován jedním z "America's 25 Most Influential People" (25 nejvlivněj±ích lidí Ameriky) časopisem Time a jedním z "The 50 Most Influential Boomers" (50 nejvlivněj±ích nad±enců) časopisem Life. 22. dubna 2001 byl pan Marsalis oceněn Organizací Spojených Národů jako "Messenger of Peace" (Posel míru), a to z rukou generálního tajemníka této organizace - Kofiho Annana.

Naposledy mohly české u±i sly±et Wyntona Marsalise při evropské premiéře jeho díla All Rise ve Dvořákově síni praµského Rudolfina dne 6.října 2000 s Českou filharmonií, orchestrem Lincoln Center Jazz Orchestra, a sborem Morgan State University Choir. Tehdy Wyntom Marsalis vystoupil i v roli sólisty na trubku. Během svého tehdej±ího pobytu také uspořádal mistrovský kurs na HAMU.

[Zpět na přehled článků v rubrice OSOBNOSTI.]