INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁŠENÍ

registrovat

Miles Davis - The Birth of the Cool
20/3/2000 | Redakce JazzDnes

Napsat dnes článek o Milesu Davisovi a vyhnout se při tom všem klišé typu: Miles se nikdy neohlížel zpět, méně vyřčeného znamenalo vždy v Davisově hudbě více, Miles vždy s vnitřní plamennou touhou posouval vývoj hudby dopředu, a podobným, je takřka nadlidský úkol. Pisatel se musí vyrovnat s nánosem nejrůznějších legend kolujících mezi muzikanty i fanoušky a zaujmout také určitý postoj k životním kontroverzím protkávajícím Davisův osud jako všudypřítomná nit.

Miles Davis - The Birth of the CoolNázor jazzového posluchače na Milese Davise se formuje často do extrémních poloh, na jednom pólu stojí nekritický obdiv prakticky k čemukoliv co Davis vyprodukoval, veskrze pozitivní náhled na jeho charakter a kapelnické schopnosti a vypichování předností jeho originálního přístupu ke hře na svůj nástroj. Druhý pól okupují kritikové jeho umělecké prodejnosti, špatných charakterových vlastností projevujících se kradením autorství, neschopností přiznat svým sidemenům místo na výsluní popularity, neúctou k publiku či hedonismem, a Davisovy nedostatečné technické instrumentální sběhlosti.

Umírněná skupina uprostřed může ze všech těchto faktů či legend a Davisova odkazu vůbec pouze profitovat, zabývaje se pouze výsledkem Davisovy snahy a ne prostředky, kterými jej dosahoval. Tisíckrát vyřčeným, ale jednoznačně platným faktem je, že Miles Davis zasáhl opakovaně rozhodujícím způsobem do vývoje moderního jazzu, ať už úmyslně či neúmyslně, a proto napsat článek v rozsahu několika stran mapující celou Davisovu kariéru se všemi vrcholy i depresemi by nebylo šťastným řešením. Vhodným kompromisem je stať zaměřená na některé z klíčových období žánrového vývoje jazzu, do kterých Davis rozhodujícím způsobem zasáhl. A to jsou kromě freejazzu prakticky všechny...

Pominout Davisovo tovaryšské bebopové období, kdy po boku Charlie Parkera piloval svůj trumpetový styl se někomu může zdát kacířské, ale pro vývoj bopu jako takového nebyl Davis rozhodujícím činitelem a jeho formující se styl nachází plné uplatnění až ve cvíli, kdy se staví na své vlastní nohy a organizuje první větší projekt pod svým jménem, později známý jako The Birth of the Cool. O svém hraní s Parkerem sám říká: „Svůj první měsíc v New Yorku jsem strávil hledáním Charlie Parkera. Později jsme spolu bydleli a já jsem ho doprovázel do 52. ulice. Každou noc jsem si zapisoval akordy na obálky bloků a další den jsem na ty akordy zkoušel improvizovat místo toho abych navštěvoval hodiny na Juilliard.“ Vzápětí však dodává: „Hrával jsem pořád pod Birdovy melodie. Když hrál téma, tak jsem jen přizvukoval v pozadí a přenechal mu první hlas. Jediná věc, kterou jsem přispěl, bylo zesílení zvuku. Každou noc jsem to chtěl zabalit a ptal se Birda: Na co mě potřebuješ?“

Bopové období bylo pro Davise obdobím vstřebávání hudebních podnětů, hledání sebe sama, svého výrazu a zvuku, který však již v té době nebyl striktně bebopový, se stylotvornými náznaky, které se měly plně rozvinout v následujících letech. Jeho přítel, saxofonista Jackie McLean popsal Davisův plný, mnoha vyššími harmonickými obohacený tón pohybující se většinou ve středním registru takto: „Milesův tón je křehký nebo měkký, tlumený či plačtivý, divoký, jako kdyby nespokojený nebo něžný, jakoby opatrně našlapující na skořápky vajec.“

Miles Davis - The Birth of the CoolDavisova činorodost a osobitost se musela začít záhy projevovat i přes neustálé oslabování Davisovými drogovými úlety a bohémským životem znemožňujícími soustředěnou práci. Davisově stylové profilaci přispělo setkání s podobně hudebně smýšlejícím skladatelem a aranžérem Gilem Evansem v roce 1948. Evans si v průběhu čtyřicátých let vydobyl solidní jméno mezi aranžéry svými uznávanými aranžemi bopových standardů pro orchestr Clauda Thornhilla. Mezi těmito standardy nemohla chybět ani Davisova Donna Lee (přestože je její autorství dnes navzdory Davisovu tvrzení připisováno Charlie Parkerovi). Právě tato skladba se stala prostředníkem při jejich prvním setkání, kdy Evans oslovil Davise zdali by mu dovolil zaranžovat Donnu Lee právě pro Thornhillův orchestr. Davis pochopitelně svolil a zároveň na oplátku požádal, jestli by mu Gil Evans dovolil nahlédnout do jeho partitur a tím bylo toto umělecky plodné přátelství započato.

Řada společných nahrávek Gila Evanse a Milese Davise začíná právě v této době. Je to řada Milesových milníků, orchestrálních alb s významným vlivem na vývoj jazzu. Miles Ahead, Porgy and Bess, Sketches of Spain, to jsou názvy klenotů, které se kromě vynikající řemeslné práce vyznačují jedinečnou atmosférou, která dodnes přitahuje jazzové posluchače. Je zajímavé, že nahrávka, která tuto řadu započala, tedy The Birth of the Cool, vznikla jako výsledek omezeného počtu zkoušek a vystoupení, která se setkala s minimálním ohlasem a jejíž vydání na zvukovém nosiči provázely problémy a neochota. Na druhou stranu, toto pomalé prosazování se je typické pro většinu kvalitních uměleckých počinů, přičemž výjimky potvrzují pravidlo.

Na počátky tohoto projektu vzpomíná jeho významný participant, aranžér, saxofonista a skladatel Gerry Mulligan: „Měl jsem opravdu štěstí, že jsem byl v pravý čas na pravém místě a tak se mohl stát součástí Milesovy kapely. Jezdil jsem před tím s mnoha skupinami na turné, ale Gil Evans mě přesvědčil, abych zůstal v New Yorku. Byla to opravdu vzrušující doba se všemi těmi vynikajícími kapelami, které tam v té době působily. A zdálo se, že každého přitahuje Evansův byt kde probíhaly různé hudební diskuze. Gil bydlel ve sklepním bytě poblíž páté Avenue a scházely se u něj mnohé významné osobnosti tehdejší newyorkské jazzové scény.“ Miles Davis na sebe vzal odpovědnost za tento projekt s energií pro něho typickou. „Miles se chopil iniciativy a zrealizoval to, o čem jsme mluvili a přemýšleli,“ říká opět Gerry Mulligan. „Svolával zkoušky, pronajímal sály, angažoval hráče a vůbec nad námi stál s bičem.“

Teorie zmiňované Mulliganem vycházely z obecného souhlasu vůdčích osobností kapely o hudebním směřování souboru. Jaké bylo? Především se jednalo o zvýšení podílu psané a aranžované hudby na úkor spontánní improvizace a také jemnější přístup k jednotlivým stylovým atributům jazzu, jako jsou rytmus, dynamika či zvuková barva. Jak je zřejmé, všechny tyto změny byly poněkud v rozporu se snažením ortodoxních bebopperů, jejichž misií bylo tyto prvky dovádět do extrémů projevujících se krkolomnými tempy, rychlými změnami akordů a neuvěřitelně intenzivním individuálním i kapelovým zvukem. Snahou muzikantů sdružených kolem Evanse bylo dosáhnout co nejpřirozenější integrace psaných a improvizovaných částí ambiciózních skladeb a decentnějšího zvuku. „Co jsme opravdu chtěli, byl, myslím, celkově měkčí zvuk,“ komentuje snažení svoje i svých spoluhráčů Davis. „ Nechtěli jsme, aby byl příliš pronikavý a agresivní. K tomu, abyste mohli hrát lehce, se musíte uvolnit... Nemyslím, že byste měli hrát za dobou, ale můžete třeba zkusit velkou triolu přes čtyři doby, a to zní jakoby spožděně. Vždy jsem chtěl hrát měkkým zvukem, protože se mi tak lépe přemýšlí.“ Tady je také počátek pro Davise později tak typického užití Harmon dusítka.

K realizaci těchto představ se Davisovi a Evansovi zdál nejvhodnější středně velký soubor, který by zajistil dostatek prostoru aranžérům, ale zároveň uchoval vitalitu malého bopového comba. Vhodným kompromisem se ukázal být nonet, jehož obsazení se měnilo v závislosti na zaměstnanosti jeho členů, mezi kterými nechyběly výrazné osobnosti typu Johna Lewise, Maxe Roache, J. J. Johnsona nebo Lee Konitze. Obsahoval rovněž hornistu a tubistu. (Tubistou byl mimichodem Bill Barber, který transkriboval a také na tubu hrál sóla Lestera Younga!). Použití těchto nástrojů ozvláštnilo Evansovu instrumentaci a barevnost orchestru a tyto nástrojové barvy se staly i v dalších letech poznávacím znamením Evansova aranžérského rukopisu.


Přestože za vznik nonetu mohla vlastně náhoda, tedy setkání Davise s Evansem, za pozdějším hudebním vývojem seskupení stála tvrdá práce a experimenty, které daly souboru finální tvar. Zkoušky pod Davisovým vedením probíhaly po celý rok 1948 a vystřídalo se na nich poměrně značné množství muzikantů prakticky na každém postu, často pocházejících z orchestru Claude Thornhilla. Trombonista Mike Zwerin na zkoušky pod Davisovým vedením vzpomíná: „Miles byl ... v pohodě (cool). Příjemný, uvolněný, rezervovaný. Vlastně byl poprvé kapelník a spoléhal se na Gila Evanse. Svoje sarkastické jednání s lidmi si musel ale osvojit až někdy později, protože tenkrát byl milý.“

V září roku 1948 získal nonet první krátkodobé angažmá v klubu Royal Roost, kde se střádal s orchestrem Counta Basieho. Reakce na toto vystoupení byly poněkud rozporuplné a sahaly od nadšeného hodnocení Counta Basieho a několika kritiků až po lhostejné nebo odmítavé reakce majitelů klubů. Není proto divu, že další (a znovu krátké) angažmá přišlo až v následujícím roce v Clique Clubu.

S přihlédnutím k tomuto vývoji se zdá až neuvěřitelné, že se dochovaly nahrávky nonetu, ba co víc, že se nahrávání vůbec uskutečnilo. Ke štěstí nás všech se Milesi Davisovi podařilo vydyndat na společnosti Capitol Records nahrávací kontrakt na dvanáct skladeb. Davisovo přesvědčování dopadlo na úrodnou půdu zájmu tehdejších zaměstnanců společnosti, přičemž vedení zaujalo ignorantsky lhostejný postoj a novátorství nonetu mu zcela ušlo. Dík za realizaci nahrávky patří zejména Walteru Riversovi (mimochodem rovněž objeviteli Johnny Mercera), který se ujal i hudební režie.

Až několik let po vydání nahrávek na singlech bylo osm z nich vybráno do kompilace „Classics in Jazz“ a o tři roky později doplněno o tři dříve vynechané kusy na album The Birth of the Cool, jak jej známe dnes. Nejnovější vydání legendárního alba je doplněno živými verzemi z klubu Royal Roost, kde se uskutečnila rozhlasová nahrávka , následně odvysílaná v září 1948. O obsazení souboru v době nahrávání se dodnes vedou spory, stejně jako o autorství některých aranžmá, přičemž je Gilu Evansovi připisováno více než jen všeobecně známá aranžmá skladeb Moon Dreams a Boplicity. Pochyby panují i v otázce, zda jsou nahrávky pořizované na místě či přes rozhlasové linky. Tyto problémy však v porovnání s faktem, že se nahrávky podařilo dochovat, můžeme považovat za nicotné.

Miles Davis - The Birth of the CoolAčkoliv byl pro většinu zůčastněných projekt Birth of the Cool pouze „dalším kšeftem“, ukázal se zpětně jako výrazně stylotvorný a pro vývoj jazzu nedocenitelný. Kromě vlivu na další hudební profilaci hlavních protagonistů se členové nonetu zasloužili o přenesení cooljazzové pochodně přes rozbouřené a divoké vody bebopu, které chtěly tradici započatou Bixem Beiderbeckem a udržovanou Lesterem Youngem a dalšími spláchnout do historie. Cool v názvu projektu však neznamená, že by byla tato hudba chladná, bez emocí či akademická. Chápejme toto slovo spíše v jeho přeneseném smyslu slova, tak jak jej začal používat Lester Young, tzn. pohoda (nebo jakkoliv jinak vyjádřená pozitivní emoce.) Cooljazzová hudba nestojí v přímém rozporu s bebopem, což dokládá i obsazení některých postů v kapele ryzími bopery typu Maxe Roache, Kenny Clarka, J. J. Johnsona a dalších. Spíše je charakterizována modálnějším přístupem, ve kterém se ostatně Davis později našel, jemnějším zvukem (porovnejme třeba Konitze s Parkerem nebo Davise s Gillespiem) a důrazem na novou formu vytořenou citlivou kombinací psané a improvizované části hudby s náležitým využitím originální instrumentace.

Hudba nonetu neovlivnila pouze další hudební vývoj samotných jeho členů, ale i velkého množství následovníků, jejichž řada nekončí ani dnes, kdy adepti jazzové skladby a aranžování hledají v díle Mulligana, Lewise či Evanse inspiraci. Cool jazz se v padesátých a šedesátých letech přetransformoval do West Coast jazzu a rozkošatěl.

Samotný Davis prokázal už ve velmi mladém věku vlastnosti, které musí kapelník mít, odhalil svoji vizionářskou schopnost a cit pro výběr spoluhráčů. Seznámení s Gilem Evansem bylo pro jeho další kariéru jedním z klíčových bodů. S projektem Birth of the Cool předběhl Davis čas poprvé, rozhodně však ne naposled...


[Zpět na přehled článků v rubrice OSOBNOSTI.]