INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁ©ENÍ

registrovat

Interview s Vinxem
10/8/2000 | Redakce JazzDnes

Adrian Pertout hovoří s Vinxem z New Yorku o groovech v Jungle Funk. Jazz-Funkové, Drum&Bassové pojetí muziky v Jungle Funk je jakousi společnou inovací Vinxe společně s dřívěj±ími členy Living Colour Willem Calhounem a Dougem Wimbishem. Vinx započal svou kariéru na konci sedmdesátých let s bluesmanem Taj Mahalem a propracoval se aµ k působením se Stingem, Herbie Hancockem, Stevie Wonderem, Zucherro, Brandfordem Marsailisem a Me’shell Ndegeocello, jakoµto jeden z nejdynamičtěj±ích světových beat-jazzových vokalistů/bubeníků. Jako sólista natočil čtaři alba, poslední, nazvané Lips Stretched Out, vydal pod svou vlastní „internetovou“ značkou. Will Calhoun je zase nositel mnoha bubenických ocenění, včetně nominací Rolling Stone a Modern Drummer na nejlep±ího světového bubeníka, a hrál s takovými osobnostmi jako Jaco Pastorius, Harry Belafonte, Wayne Shorter, Marcus Miller a B. B. King. Dough Wimbish je praµcovým rytířem kapely. Kromě svého působení v Tackhead a Living Colour hrál na basu pro Carleye Simona, Micka Jaggera, Seal, Madonnu, Depeche Mode a Ronnieho Wooda.

S Tajem bylo dobré to, µe kdyµ jsem s ním ±el na svou vlastně první profesionální ±taci zeptal jsem se ho: „Jak chce±, abych hrál?“ a on mi odpověděl: „Hrej tak, jak hraje±. Líbí se mi tvůj projev, proto tě tu mám. Takµe bude±-li hrát podle svého, bude to znít přesně tak, jak chci.“ (Smích) On mi dal vlastně jakousi licenci na to, být umělcem, hrát, co jsem chtěl hrát, a věřil mi. Snaµil jsem se to dělat taky tak se v±emi muzikanty, se kterými jsem kdy pracoval.

Interview s VinxemNaprosto kouzelné. Hrál jsem na party k jeho padesátinám, on je absolutní génius. Zahraje jeden akord, a to tak bezchybně, µe nad tím zůstane± stát. Pro něj je ten akord důleµitý, protoµe se snaµí hrát ty pravé prvky v pravý čas, to je jeho hra. Alespoň na mých projektech určitě. (Smích) Opravdu jsem si Herbieho zamiloval jako člověka i jako umělce.
Jeho Královská Výsost Sting, hmmm jó to je těµké. Je to druh láskyplné nenávisti (smích). Nane±těstí, to turné jsme jeli těsně po smrti mého otce. Hodně jsem s tím bojoval a k tomu jsem se potýkal s Jeho Královskou Výsostí Stingem. Byla to zvlá±tní zku±enost, vy±plhat se do takové vý±e, kdyµ hraje± před ±edesáti tisíci lidmi - jenom ty a buben. Bylo to pro mě vět±inou nepříjemné, protoµe jsem měl slíbenou i účast mé kapely, ale nikdy se to neuskutečnilo. Takµe jsem byl nucen hrát sólo, coµ bylo pro mne určitým způsobem báječné, poněvadµ mi to umoµnilo dal±í růst a nabytí sebevědomí sólového umělce. Ale raději bych publiku ukázal celý obraz, kterým v té době bylo první album.

Jsi povaµován za jednoho z nejdynamičtěj±ích světových beat - jazzových vokalistů/bubeníků. Co si myslí± o tom být vlastně podstatou svého hudebního stylu?
…A s ohledem na Vinxe skladatele. Řídí± se při komponování nějakou zvlá±tní metodou?


To závisí na okolnostech, obvykle jde o nějaký můj záµitek. V podstatě vµdy vytvářím filmovou partituru k nějakému z mých záµitků. Vím, µe to zní jednodu±e, ale je to tak. Kdyµ přemítám o mém prvním líbání, pí±u píseň, a tak vlastně tvořím soundtrack nebo filmovou partituru k této události. A co se týče melodií, pocházejí ze v±eho, co jsem kdy sly±el: hlas mého otce, v±echny umělce, které jsem kdy poslouchal v rádiu, kdyµ jsem vyrůstal nebo i v současné době. Kaµdou zemi, kterou jsem nav±tívil, kaµdou kulturu, kterou jsem okusil.

Pověz něco o muzice, se kterou jsi vyrůstal…
Jaké byly okolnosti, které svedly Willa Calhouna, Dougha Wimbishe a Vinxe dohromady, aby stvořili stroj Jungle Funk?

Dával jsem interview v Holandsku po jazzovém festivalu a dostal jsem otázku: „Co teď čeká na Vinxe?“ A já řekl: „Jó, asi si teď něco začnu s Nanem Vasconcelosem a nějakými mými bubenickými přáteli, Willem Calhounem, a moµná zkusíme udělat nějakou techno muziku s opravdovými bubeníky. Hrát tyhle rychlé rytmy a zkusit to s µivými hráči. Myslím, µe to nikdo nezkusil, protoµe to nyní lze udělat tak jednodu±e s počítačem.“ Prostě jsem jen takhle mluvil z patra a pak jsem si uvědomil, µe promotéři volají mému agentovi, aby si zamluvili tenhle projekt. Tahle akustická dµungle, tohle lidsky tvořené techno. Pak jsme měli dva týdny nacpané schůzkami, kde po nás chtěli hrát, ale já jsem je±tě tu kapelu vůbec nedal dohromady (smích). Volal jsem Willovi, čekali jsme na Nana Vasconcelose, ale on nemohl. Will navrhl: „Proč nezkusit zavolat Doghovi a nebudeme uµ pak určitě potřebovat kytaristu ani nikoho dal±ího.“ Protoµe Dough hraje na v±echno najednou. (chechot). Takhle tedy při±el Dough a byl tady projekt stojící na třech lídrech. Protoµe ve v±ech svých projektech byli jen stranou, kaµdý chtěl být jednou v situaci lídra. Je to zajímavé a taky těµké, protoµe jsem se při těchhle dvou lídrech stal tím, co byl stranou, poprvé od doby s Ricky Lee Jonesem. Unikátní na této kapele je to, jak tyto tři hudební individuality mezi sebou reagují. Děláme věci, které bychom normálně nedělali, takµe nás tato situace nutí hodně bádat a zkoumat. Jedná se ale o projekt, ne o kapelu, protoµe v±ichni máme rozdělané mnoho jiných projektů.

Pověz něco o albu Jungle Funk, pojmenovaném po kapele. Jak jste přistupovali k produkci téhle muziky?

V±echno jsme dělali na µivo, vytáhl se z toho jen hluk publika. Pak jsme na tom samozřejmě je±tě dělali ve studiu nějaké změny, Dough přidal pár klávesových partů. Já jsem ale nic nepřezpívával, takµe moje vokály jsou kompletně live.

Jakou roli hrála na tomto albu technika?

Udělali jsme si sami nějaké smyčky se zpívanými podklady a barvami. Jelikoµ jsem ve spojení s Lexicon a Syndrum, tak jsem vlastně (na±těstí) tlačen k tvoření vokálních smyček s tímto systémem. Dále pouµívám wavedrum mixovaný se samplerem. Will získal ke svým bicím spoustu sponzorů, Sonor, lidi od činelů, a také vepředu pouµívá wavedrum a djembe. Má taky Lexicon, takµe tvoří smyčky, v±ichni jsme spojení linkama dohromady , takµe sdílíme společné taktování MIDI. Můµeme se přidat komukoliv do smyčky, takµe kdyµ někdo něco začne, v±ichni se k tomu přidáme, pak zase hrajeme proti tomu., vytvoříme tak klidně dal±ího hráče v kapele a pak ho zru±íme. Je to taková interakční situace, fakticky kompletně interakční. A Doughj samozřejmě pouµívá v±echno ze svého počítačového vybavení a Trace Elliot a kaµdý pedál, co tenhle chlap zná (chechot). Protoµe on fakt nehraje na basu, ale hraje na kytaru s basou. (smích).

Chce± něco sdělit svým fanou±kům o tvých pří±tích show?

Prostě přijďte s očekáváním nečekaného. Myslím tím, nechoďte s představou, µe to bude znít jako jungle, drum & bass nebo pop music či jazz. Přijďte si poslechnou tří skvělé muzikanty přečkávající noc ve snaze nalézt někde nějaké kouzlo. A to závisí na publiku, protoµe dají-li nám lidi znát, µe chtějí tančit, je z nás najednou taneční kapela. Chtějí-li sly±et virtuozitu , pak je to jazzový festival. Je to prostě na publiku a na tom, jak nás vnímají.

[Zpět na přehled článků v rubrice rozhovory.]