INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁŠENÍ

registrovat

FENOMÉNY SÚČASNÉHO JAZZU
21/8/2004 | Peter Motyčka

Spolupráca Hudobného centra s vydavateľstvom Slovart predkladá domácemu čitateľovi výnimočný titul. Pôvodcom je v danom obore jeden z najpovolanejších – nestor slovenskej a českej jazzovej publicistiky a muzikológie Igor Wasserberger. Jeho profily, štúdie a recenzie už od šesťdesiatych rokov formovali povedomie nielen muzikantov, ale predovšetkým nadšencov, ktorých záujmom prostoduchý hudobný konzumizmus nepostačoval. Nehovoriac o skutočnosti, že dlhé roky predstavoval jedinú slovenskú teoretickú autoritu na poli nonartificiálnej hudobnej spisby. K jeho základným lexigrafickým počinom patrí Jazzový slovník (1966), či Jazzové profily (v spolupráci s A. Matznerom, 1969). Vyvrcholením sumarizačných snáh bola na svoju dobu ojedinelá a dodnes oceňovaná štvorzväzková Encyklopédiu jazzu a modernej populárnej hudby (I. Wasserberger, A. Matzner, I. Poledňák a kol., 1983, 1986 -1987, 1990). Fenomény súčasného jazzu, ktoré dnes autor predkladá, sú aktualizovanou a upravenou podobou statí vychádzajúcich v rokoch 1999-2003 v Hudobnom živote (iniciátorkou a editorkou bola Andrea Serečinová, neskôr Augustín Rebro).

FENOMÉNY SÚČASNÉHO JAZZUŠtruktúra knihy je štvorčasťová, názvu a čiastočne zameraniu sa vymyká druhý diel nazvaný Fenomén 20. storočia. Spomínaným fenoménom je „The Voice“ Frank Sinatra a to kvôli „ojedinelému spojenie masového ohlasu u širokého obecenstva s obdivom u predstaviteľov intelektuálnej a hudobnej elity“. Prvá, všeobecnejšia časť Posolstvo jazzu predstavuje jazz ako hodnotu, je sumarizáciou a reminiscenciou, storočnou inventúrou v závere milénia a premierového centenária jazzu. „Jazz sa stal skôr symbolom tradície a katalyzátorom hodnôt než nositeľom nových impulzov. Ak bol v strede minulého storočia symbolom slobody a novej éry, v súčasnosti reprezentuje dôraz na pretrvávajúcu aktuálnosť tradície a životaschopnosť už ustálených postupov. Pritom aktuálnosť viacerých prejavov z období raných fáz jazzovej histórie je silnejšia než to mnohí pripúšťajú“. Aktuálnosť tradície podľa autora vytyčuje hranice medzi prejavmi s „historickou patinou“ a tými, ktoré vnímame ako súčasť aktuálnej scény. V globále sa pritom nejedná len o hrubé štrukturálne delenie „straightahead versus fusion“, poznávacím znamením medzi aktuálnym a archaickým je autenticita prejavu. Generačný posun vníma autor predovšetkým prostredníctvom mladých jazzmenov (generačná skupina Young Lions), ktorí dnes na rozdiel od muzikantov z polovice storočia prichádzajú na scénu ešte takmer ako teenageri - sú však dokonale pripravení, patria k intelektuálnej societe, ich životný štýl je serióznejší, usporiadanejší, stimuluje ich cieľavedomosť a nie slepé spoliehanie sa na talent. Podkapitola Marsalis a jazzový fundamentalizmus predkladá práve vzorový model hudobníka súčasnosti. Wynton Marsalis je ikonou, ktorú by si vraj jazzová publicistika pri jej absencii bola nútená vymyslieť. Mimohudobné vzťahy prinášajú prehľad literatúry a filmografie o jazze (v našich pomeroch známa najmä Cortazárova novela Prenasledovateľ, Tavernierova filmová fikcia Round Midnight, Clintom Eastwoodom prerozprávané osudy Charlieho „Bird“ Parkera, či multimediálny projekt Ken Burns Jazz). Na viacero zaujímavých monografických, encyklopedických či esejistických titulov najmä posledných dvoch desaťročí upozorňuje podkapitola Knihy o jazze: angloamerická literatúra 90. rokov.

FENOMÉNY SÚČASNÉHO JAZZUAkou destináciou sa podľa Igora Wasserbergera uberá súčasný jazz? Autor ho pozorne vníma dvojitou optikou a predkladá v zdanlivo protichodných líniách - aktuálnej „up to date“ (Fenomény 90. rokov) a nestarnúco inšpirujúcej (Legendy medzi nami). Každý z tridsiatich obsažných profilov v prvom rade predstavuje, štýlovo diferencuje, upozorňuje na výnimočné aspekty tvorby, snaží sa o zatriedenie v dobovom a lokálnom kontexte. Nejedná sa pritom o púhy výpočet diskografickej zbierky, či trofejí umiestnení v prestížnych anketách. Pristavenie sa pri dôležitých albumoch sprevádza podrobné vovedenie do deja a dôsledkom je vizuálna predstava popisovanej hudobnej atmosféry. Už po prvom prelistovaní musíme dať za pravdu autorovmu staršiemu konštatovaniu, že „zoznámenie s tvorbou jednotlivých štýlotvorných osobností má často väčší význam ako všeobecné poznatky o jednotlivých slohoch“. Atribút individualít približujú umne zvolené názvy kapitol - Hudobný chameleón (Dave Douglas), Instantný romantik (Brad Mehldau), Klarinetový eklektik (Don Byron), Evansovská reinkarnácia (Maria Schneider), Sidemanom z presvedčenia (George Mraz). Pútavosť Wasserbergerovho rozprávačského majstrovstva núti čitateľa knihu doslova preletieť. Jeho širokospektrálny nadhľad nad jazzovým horizontom a množstvo predkladaných informácií však vyžadujú opätovné návraty k jednotlivým kapitolám, podnecujú k vyhľadávaniu súvislostí a v neposlednom rade k aktualizácii vlastnej fonotéky.

Je zaujímavé, že jazz 21. storočia je napriek menšinovosti žánru stále podnetným a z hľadiska záujmu neutíchajúcim fenoménom. Kreativita jeho individualít nedovoľuje chvíľkové vyradenie z hry. V zálohe sú predsa nové esá a Igor Wasserberger na nich ako skúsený krupier upozorňuje pozoruhodným spôsobom.

Peter Motyčka

www.slovart.sk

[Zpět na přehled článků v rubrice OSOBNOSTI.]