INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁŠENÍ

registrovat

Ján Litecký-Šveda a kol.: Blues na Slovensku
4/2/2005 | Peter Motyčka

Ján Litecký-Šveda a kol.: Blues na SlovenskuJán Litecký-Šveda a kol.: Blues na Slovensku
Hudobné centrum, Bratislava 2003Po Úvahách o improvizovanej hudbe (Peter Niklas Wilson) a Fenoménoch súčasného jazzu (Igor Wasserberger) prichádza vydavateľstvo Hudobného centra s ďalším titulom zapĺňajúcim medzeru v domácom hudobnom po(d)vedomí. Ako tvrdí v úvode vydavateľ, „bez blues nemôžu byť kompletné viaceré etapy vývoja (nielen) slovenského jazzu a populárnej hudby - najväčšiu „podlžnosť“ voči blues má samozrejme v tomto zmysle rocková hudba“. Taktiež pre slovenskú odbornú publicistiku je blues viac-menej neprebádaným terénom (ojedinelou bola v tomto Slovenská hudba 2 / 94 venovaná problematike Rock – pop – jazz).
Podnet na autoreflexiu slovenských bluesmenov pomocou dotazníkov vyšiel z Oddelenia dokumentácie a informatiky Hudobného centra. Časom sa vykryštalizoval autorský tím publikácie, ktorý si za cieľ vytýčil zmapovať dynamicky sa rozvíjajúci hudobný jav a to dvojakým spôsobom – formou stručnej historiografie a ešte stručnejších heslovitých profilov. Nie však forma, či rozsah sa javia ako nedostačujúce, skôr absencia editora s rozhľadom v danej problematike. Charakteristiky jednotlivých hudobníkov sú uniformné a všeobecné, do predkladanej typológie je možné vtesnať takmer kohokoľvek („Je všestranným muzikantom s dobrým rockovým základom, ale silnou inklináciou k blues. (...) Sústreďuje sa na klasické skladby rockových a bluesových velikánov počnúc od Cream až po Muddyho Watersa.“). Potrebným sa javí ujednotenie hodnotiacich kritérii, ktorých podstatou by nebol len výpočet interpretovaných vzorov („Hrá pôvodný blues z mississippskej delty. Jeho prednes skladieb Roberta Johnsona, Blind Willie Johnsona alebo Muddyho Watersa evokuje náladu 30. rokov minulého storočia, čo oceňujú najpravovernejší fanúšikovia blues.“). Pokiaľ je publikácia reprezentačným titulom Hudobného centra v danej oblasti, podobné formulácie mali prejsť zásahom editora.
Napriek spomínaným výhradám nájde potenciálny adresát pútavý príbeh takmer polstoročnej histórie bratislavského (Na modrom Dunaji) a trnavského (Trnavská scéna) bluesového života. Jeho životaschopnosť je v značnej miere nezávislá od kultúrnych inštitúcií a supluje ju klubová scéna (V modrom dyme). Za najväčší prínos knihy považujem esejistický sumár bluesovej genézy (Modrá hudba Jána Liteckého-Švedu) a kapitolu pôvodných textov (Coda: v modrej nálade). Rodný jazyk v danom kontexte nechcene vyznieva ako paródia, prináša však svojskú, niekdy viac nechutnú ako drsnú poetiku („môj moč má farbu piva, pivo má farbu ako moč“ - Noro Červenák: Blues prepoteného trička). Prekvapivo však slovenčina dokáže byť pre blues aj rovnocenným partnerom („všetci kámoši budú v pekle, čo si počnem v nebi sám?, samučičký sám, s kým si tam spolu zafúkam?“ - Dušan Janďourek: Blues I.), ponúka vtip s erotickým inotajom („každé ráno sa zobudím a už ťa musím mať, celú ťa olízať a v ústach poláskať, oblaky vášne sfarbené na sivo, si moja prvá, hltám ťa dychtivo“ - Milan Konfráter: Cigareta), prípadne poetiku absurdity (Ako besný hroch, Hlavu do gypsu si dám – Juraj Turtev).
Oceňujem stručný prehľad literatúry, ktorá sa dnes vďaka internetu stáva predsa len dostupnejšou. Doplnkom je výpočet filmových dokumentov s bluesovou tématikou a zoznam slovenských bluesových albumoch (chýba reprezentatívny titul ...grooved... Ericha „Boboša“ Procházku a jeho Frozen Dozen, Millenium 2003).
Kronika Blues na Slovensku si zaiste nájde svojho čitateľa, ale predovšetkým poslucháča, pretože práve vďaka nemu je blues súčasťou domácej scény.

Peter Motyčka

[Zpět na přehled článků v rubrice OSOBNOSTI.]